Spring naar inhoud

Na een openbare selectieprocedure heeft de gemeente Tilburg gekozen voor Honk als herontwikkelaar van het Sint Annahof. Bij de selectie gold als belangrijkste criterium de wijze waarop omwonenden en toekomstige bewoners betrokken gaan worden bij de planvorming. Om maximale vrijheid te geven koos Honk er als enige partij voor om géén ontwerp voor de locatie in te dienen. Die insteek werd door de jury gewaardeerd. Honk formuleerde wel een heldere aanpak voor de totstandkoming van het plan. Ook formuleerde ze kwaliteitsambities.

Het Sint Annahof is een binnenterrein ter grootte van een voetbalveld en omgeven door woningen. Op het terrein bevindt zich een oude brandweerkazerne. Honk wil de kazerne herbestemmen en een aantal nieuwe woningen toevoegen. De slangentoren (zie foto) en een aantal waardevolle bomen zullen behouden blijven. Een planteam van omwonenden en toekomstige bewoners bepaalt gezamenlijk met Honk de stedenbouwkundige randvoorwaarden en het ontwerp van de woningen.