Spring naar inhoud

Privacyverklaring

Op onze website Honk.nl gebruiken we Google Analytics omdat we willen weten hoe vaak onze website bezocht wordt en welke pagina’s en berichten het meest worden gelezen. We kunnen hiermee niet zien wie de website bezoekt.

Honk mag met Google Analytics-cookies persoonsgegevens van haar websitebezoekers verwerken zonder hun voorafgaande toestemming omdat is voldaan aan de voorwaarden die de Autoriteit Persoonsgegevens daarvoor heeft opgesteld:

  • Honk heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • Honk heeft het IP-adres gemaskeerd;
  • Honk heeft de optie 'gegevens delen' uitgezet;
  • Honk maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics.

De sociale media iconen op Honk.nl bevatten geen cookies of scripts, maar enkel een directe link.

Voor Woonnieuws maken we gebruik van Mailchimp (Engels). Woonnieuws.nl selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt, gratis voor de relaties van Honk.

Voor het Honk Kwartaalbericht gebruiken we MailPoet. Deze e-maildienst slaat geen gegevens op van u als abonnee.