De Woonitor is ontwikkeld door Honk als een onafhankelijke graadmeter voor de woningmarkt. Het instrument is ontwikkeld om lokale trends in vraag- en prijsontwikkeling op elk moment inzichtelijk te kunnen maken. Door de prijzen te vergelijken van veelvoorkomende types (rijwoning, doorsnee-appartement, Amsterdamse bovenwoning) wordt onderzoek naar plaatselijke prijsverschillen - landelijk én op buurtniveau - eenvoudiger en zuiverder.

In de Woonitor worden de prijzen vergeleken van veel voorkomende woningtypes.
  • Het meest gebouwde woningtype in Nederland is het rijtjeshuis. Honk betrekt in haar onderzoek uitsluitend tussenwoningen (geen hoekwoningen) met een woonoppervlakte van ongeveer 120 vierkante meter.
  • Het meest gebouwde koopappartement heeft ongeveer ongeveer 90 vierkante meter woonoppervlakte.
  • Het meest verkochte woningtype in Amsterdam is een bovenwoning met een woonoppervlakte van ongeveer 60 vierkante meter.

Wat is het verschil tussen de Woonitor en andere indicatoren, zoals die van de NVM, het CBS  en het Kadaster?

In de Woonitor worden de prijzen en de vraag gemeten van 'homogene woningen' (zie hierboven). Op die manier worden prijsverschillen tussen wijken of plaatsen op zuivere wijze inzichtelijk. Door het aanbod van dezelfde producten op verschillende plaatsen te vergelijken wordt duidelijk welke locaties 'duur' zijn en welke 'goedkoop'.

Door het Kadaster, CBS en NVM wordt de 'gemiddelde huizenprijs' als indicator gebruikt voor ontwikkelingen op de woningmarkt. Daarbij worden álle huizen in beschouwing genomen, ongeacht hun grootte. Dit levert een vertekend beeld op: in een dorp met relatief veel grote villa's ligt de gemiddelde huizenprijs immers hoger dan in een stadsdeel met veel relatief kleine appartementen. Dat zegt echte nog niets over de vraag op welke van de twee locaties een rijwoning duurder is. Door vergelijkbare producten op de verschillende locaties te vergelijken, kan een zuiver uitspraak gedaan worden over prijsverschillen tussen wijken. De Woonitor vergelijkt appels met appels. 

Ook als indicator voor de prijsontwikkeling in grote gebieden (bijv. landelijk) is 'de gemiddelde huizenprijs' niet altijd geschikt. Bijvoorbeeld: als door een daling van de prijzen de vraag naar vrijstaande woningen stijgt, dan wordt een hogere gemiddelde koopsom gemeten, terwijl dus feitelijk een prijsdaling optreedt. Door gelijkwaardige woningen te vergelijken treedt een dergelijke vervuiling niet op.

Een ander belangrijk voordeel is dat de Woonitor 'real time' marktinformatie kan geven. De indicatoren van CBS / Kadaster, en in mindere mate die van de NVM, lopen vaak meerdere maanden achter.

Hoe kan de Woonitor gebruikt worden?
Honk gebruikt de Woonitor om op onze thuismarkt (Tilburg en omgeving) ene goede aanbod- en prijsanalyse te maken gedurende de acquisitie, ontwikkeling en verkoop van nieuwbouwprojecten. Maar er zijn ook andere toepassingen goed denkbaar. Zo kunnen binnen een gemeente de prijsniveaus tussen woonwijken zuiver vergeleken worden, zodat gestuurd kan worden op prijsontwikkeling en knelpunten gesignaleerd kunnen worden. Ook kunnen de effecten van investeringen in wijkverbetering gemeten worden.

Prijsniveaus: wat meet de Woonitor precies?
Voor alle prijzen die vermeld zijn geldt - tenzij anders vermeld - dat het een schatting is van de mediane koopsom van één kwartaal, die is afgeleid van de laatste vraagprijs van een verkochte woning en van indexcijfers over marktontwikkelingen. Om de boodschap begrijpelijk te houden noemen we dit in onze rapportages 'de gemiddelde prijs'. 

Welke bronnen worden gebruikt?
De gegevens zijn afkomstig uit de volgende bronnen: CBS, Funda, Jaap.nl en het Kadaster. 

Hoe nauwkeurig is de Woonitor?
Onze verwachting is dat de door ons vermelde 'gemiddelde prijs' de werkelijk mediane koopsom op ongeveer 1% nauwkeurigheid benadert. Omdat data telkens op dezelfde wijze wordt verkregen, worden trends nauwkeurig zichtbaar en is het instrument voor een onderling vergelijk van de uitkomsten zeer geschikt. 

Vragen over de Woonitor? Mail ons dan op info@honk.nl
Geen opmerkingen:

Honk © 2011 -