Projecten in opdracht

Honk ontwikkelt woningen voor eigen rekening en risico. Daarnaast helpen we incidenteel opdrachtgevers om locaties tot ontwikkeling te brengen. Hieronder een selectie van opdrachten die wij uitgevoerd hebben.

Verkoop Fatimakerk Roosendaal
In opdracht van woningcorporatie AlleeWonen heeft Honk in 2017 en 2018 op een transparante wijze en overeenkomstig de richtlijnen van ILT een koper gevonden voor de locatie Fatimakerk in Roosendaal. Die bestaat uit een monumentaal kerkgebouw, een pastorie en een buurthuis. De koper gaat in en om de kerk een woningbouwplan ontwikkelen.

Implementatie huurwoningen met energieprestatievergoeding
Voor Alwel heeft Honk in 2018 de weg begeleid naar de eerste ‘nul-op-de-meter’ woningen waarvoor deze corporatie aan haar huurders een energieprestatievergoeding in rekening brengt. We selecteerden in deze pilot de meest geschikte aanbieder en zorgden voor contractvorming voor de bouw, de monitoring tijdens de verhuur en voor de juiste huurovereenkomst. Verder hielpen we de woningcorporatie om haar bedrijfsvoering aan te passen.

Van weiland naar bouwkavels
Honk verzorgde in 2014 de medewerking van de gemeente aan een bouwplan voor vier woningen voor een particuliere eigenaar van een weiland aan de Streepstraat in Berkel-Enschot.

Inventarisatie planvoorraad bouwkavels in Brabant
In opdracht van de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte heeft Honk in 2013 een inventarisatie gemaakt van álle bouwkavels in Brabant, uitgesplitst naar omvang. De totale planvoorraad bedroeg maar liefst 3.900 kavels, waarvan er toen 2.350 in verkoop waren.

Geen opmerkingen:

Honk © 2011 -