Ontwikkelen in een planteam

Verhuizen naar een nieuwbouwwoning heeft veel voordelen: u woont comfortabel en energiezuinig en u heeft weinig onderhoud. Maar het wordt pas écht leuk als u het bouwplan zelf mee kunt bepalen. Daarom heeft Honk 'ontwikkelen in een planteam' bedacht: u werkt met uw toekomstige buren en de architect aan een bouwplan waarin uw eigen koopwoning is opgenomen.

Honk begeleidt het planteam in enkele maanden naar een concreet ontwerp. U krijgt dan veel ruimte om over uw toekomstige woning te beslissen. Daarna bieden wij u een huis in het project te koop aan. Vooraf is duidelijk wat een huis gaat kosten en welke randvoorwaarden er gelden.

De voordelen van een planteam

Een bouwplan ontwikkelen in een planteam heeft voor u als mogelijke bewoner van een nieuwe woning veel voordelen. We zetten ze voor u op een rijtje.

1
Veel flexibiliteit
U krijgt veel ruimte voor eigen inbreng. Denk aan de indeling, de grootte en de vormgeving van de woningen, zowel binnen als buiten. Maar ook de verkaveling is vaak nog te kiezen. Uiteraard zijn er ook beperkingen. Bijvoorbeeld door eisen van de overheid, de financiële haalbaarheid en ruimtelijke  beperkingen . Deze randvoorwaarden maakt de initiatiefnemer vooraf helder.
2
Vooraf duidelijkheid over de kosten
De koopsom ligt vooraf vast. Die wordt uitgedrukt in een prijs per kubieke meter huis en een prijs per vierkante meter grond. Zo is bij aanvang, en telkens als het plan wijzigt, duidelijk welke huizen passen bij uw budget. De initiatiefnemer omschrijft vooraf ook hoe de woningen worden afgewerkt, bijvoorbeeld het tegelwerk, sanitair, keukens, deuren, wanden, vloeren en plafonds. Dat schept duidelijkheid.
3
Doelgericht werken
Van de deelnemers wordt inzet en betrokkenheid verwacht. Die toont u vooral tijdens de bijeenkomsten van de planteams. Dan willen we uw mening horen en uw goede ideeën. Maar we willen ook slagvaardig zijn. Daarom is het tempo hoog en het aantal bijeenkomsten beperkt.
4
Planteamleden kiezen als eerste een huis
Het bouwplan wordt als team gemaakt, rekening houdend met eenieders wensen. Als duidelijk is welke woningen waar komen, krijgen de planteamleden als eerste de gelegenheid om een woning te kiezen. Als er woningen overblijven komen ook mensen van buiten het planteam in aanmerking.
5
Langzaam wennen
Een planteam is een mooie manier om een nieuwbouwplan te leren kennen: ervaar wat bij u past en wat niet. En heel speciaal: u bouwt alvast een band op met de andere bewoners.
6
Vrijblijvend deelnemen
Zolang de woningen niet toebedeeld zijn, zit u vrijblijvend in het planteam. U kunt op elk moment afhaken, al doet de initiatiefnemer uiteraard zijn uiterste best om dat te voorkomen. Als u een woning gekozen heeft, wordt het ontwerp verder voor u op maat gemaakt. Als u dan alsnog afhaakt, betaalt u de initiatiefnemer een vergoeding.
7
Uw huis op maat
Uw woning wordt aangepast aan uw specifieke wensen. Een erker, dakkapel of aanbouw? Een andere indeling van de woning? Of bijzondere installaties? De initiatiefnemer doet wat mogelijk is. Eenvoudige wijzigingen zijn in de koopsom begrepen. De kosten van complexere wijzigingen of uitbreidingen worden verrekend.

Stappenplan

Ontwikkelen in een planteam gaat stap voor stap. U komt als planteam ongeveer 4 keer bij elkaar. In de laatste bijeenkomst worden de woningen toegewezen. Daarna worden uw persoonlijke wijzigingen in het ontwerp nog doorgevoerd. Vervolgens kan de bouw starten. Hieronder leest u hoe het traject er van stap tot stap uitziet. Tussen de start van de deelname in het planteam en de verhuizing naar uw nieuwe woning zit waarschijnlijk anderhalf tot twee jaar.

0
Een introductie-bijeenkomst
Op een info-bijeenkomst worden de plannen toegelicht. Alle randvoorwaarden van de locatie worden besproken en u hoort wat de woningen ongeveer gaan kosten. U krijgt de informatie die nodig is om te kunnen beslissen of u in het plan wilt wonen en of u zich gaat aanmelden voor het planteam.
1
Het planteam start
In de eerste bijeenkomst maken professionals (projectbegeleider en architect) en toekomstige bewoners kennis. Samen bestuderen we de locatie. We bespreken de ideeën die er leven binnen het planteam, de wensen t.a.v. architectuur en we stellen vast aan welk type woningen behoefte is. De initiatiefnemer stelt op basis hiervan een kort programma van eisen op waarmee de architect aan de slag gaat.
2
Vooraf duidelijkheid over de kosten
De koopsom ligt vooraf vast. Die wordt uitgedrukt in een prijs per kubieke meter huis en een prijs per vierkante meter grond. Zo is bij aanvang, en telkens als het plan wijzigt, duidelijk welke huizen passen bij uw budget. De initiatiefnemer omschrijft vooraf ook hoe de woningen worden afgewerkt, bijvoorbeeld het tegelwerk, sanitair, keukens, deuren, wanden, vloeren en plafonds. Dat schept duidelijkheid.
3
De architect werkt het plan uit
In enkele bijeenkomsten komen we stap voor stap tot een definitief ontwerp. De verkaveling, de verschijningsvorm, het materiaalgebruik en de indeling van de woningen komen aan de orde. Ook wordt gekeken of de plannen flexibel genoeg zijn om aan individuele wensen te kunnen voldoen. De architect presenteert telkens voorstellen aan het planteam. Samen worden de voors en tegens besproken en worden besluiten genomen.
4
Uw woning op maat
We gaan nu één op één aan de slag met uw individuele wensen. Bij koopwoningen is nog veel mogelijk: het aanpassen van de indeling, of een uitbreiding in de vorm van een verbreding van de woning, een aan- of opbouw. Eenvoudige wijzigingen zijn in de koopsom begrepen. De kosten van complexe wijzigingen of uitbreidingen worden verrekend.
5
U tekent de koopovereenkomst
Als uw woning volgens uw wensen op papier staat tekent u de koopovereenkomst. Als in het project voldoende woningen verkocht zijn wordt het hele plan technisch uitgewerkt en wordt de omgevingsvergunning aangevraagd.
6
De bouw van uw woning gaat van start
De omgevingsvergunning wordt in de regel ongeveer drie maanden na de aanvraag door de gemeente verleend. De bouw kan dan starten.
7
Verhuizen
De aannemer bouwt uw woning precies zoals u hem bedacht heeft. Als de woning klaar is vindt de oplevering plaats en kunt u verhuizen!

Geen opmerkingen:

Honk © 2011 -