Honk Vastgoedontwikkeling

Honk maakt onderscheidende bouwplannen.


Honk is een ontwikkelaar van vastgoed. We richten ons op het risicodragend ontwikkelen van nieuwe woningen, maar hebben ook oog voor andere stedelijk vastgoed. We bestaan sinds 2011 en we vallen op door een toekomst gerichte aanpak. Mens en planeet staan bij ons centraal.


Honk is onderscheidend door haar ambitie. In onze plannen geven we antwoord op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Centraal staat daarin dat we bouwprojecten ontwikkelen met respect voor mens en aarde.
  • We ontwikkelen in planteam met toekomstige gebruikers. Bewoners leren elkaar vast kennen en ze beslissen mee over belangrijke keuzes.
  • We omarmen burgerparticipatie: waar mogelijk komen we tegemoet aan de wensen van omwonenden. 
  • Honk bouwt – als enige ontwikkelaar in Nederland – sinds 2017 energieneutrale huizen. De stroom die op jaarbasis nodig is voor warmte in huis, wordt duurzaam opgewekt.
  • We bouwen natuuradaptief:  bijvoorbeeld door het plaatsen van nestkasten en het afkoppelen van het regenwater. Dat infiltreren we op de locatie zelf.
  • Wij richten ons vooral op kleine huishoudens en bij voorkeur met een gelijkvloers woonprogramma, zodat levensloopbestendig wonen mogelijk is.
  • We hebben speciale aandacht voor het bevorderen van ontmoeting tussen de gebruikers. Dat noemen we co-wonen. De bewoners zijn gezamenlijk eigenaar van het hele terrein.
  • We ontwikkelen met een kleine ecologische voetafdruk, door te kiezen voor  herwinbare bouwmaterialen, zoals hout en riet.


Voor elk nieuwe project dat wij realiseren schenken wij een huis aan een gezin in Guatamala. Dat doen we via Huis voor Huis, een initiatief van ConstruCasa.

Website Huis voor Huis.

Bij Honk werken Ingrid en Rob Keijzer. We kennen elkaar door en door, vullen elkaar goed aan en vormen hierdoor een prima team. Wil je kennismaken? Klik hier onze contactgegevens op onderstaande link.

Contact met Honk.