vrijdag 5 juni 2020

Mei 2020: corona kantelt de Nederlandse koopwoningmarkt


Sinds de intrede van corona vindt een kanteling plaats op de woningmarkt. Er kwamen in april en mei van dit jaar veel meer woningen op de markt en het aantal verkopen daalde. Na jaren van toenemende druk op de woningmarkt vindt, op zijn minst voorlopig, een afkoeling plaats. Dat blijkt uit een update van de Woonitor van Honk op basis van de cijfers van mei 2020.

Meer en grotere woningen te koop aangeboden sinds corona

We meldden al in april dat er meer woningen werden aangeboden dan normaal. In mei is dit wederom het geval. Er zijn in deze maanden 16% meer woningen aangeboden dan gemiddeld in de zelfde maanden in de voorgaande vijf jaar. 
De sterke groei van het aanbod wordt vermoedelijk veroorzaakt door huisbezitters die dalende huizenprijzen verwachten en daarom hun verkoopplannen naar voren halen. Zij hopen op een goede verkoopprijs nu de markt nog goed is. Opvallend is wel dat het aanbod van grote woningen nog sterker toeneemt dan het aanbod van kleine woningen en woningen van gemiddelde grootte. Blijkbaar is onder deze huizenbezitters de behoefte om een eventuele daling voor te zijn het grootst. 

Minder verkopen sinds corona

Inmiddels is duidelijk dat het aantal verkopen landelijk ook afneemt. In de maand maart is normaliter de grootste dip in het aantal verkopen te zien, april en mei zijn vervolgens goede verkoopmaanden. Nu is het aantal verkochte woningen na maart op een laag peil gebleven. 

Het afgelopen jaar werden elk kwartaal zeker 2.000 woningen meer verkocht dan het gemiddelde van het kwartaal in de vijf jaar daarvoor en daarmee lagen de verkoopcijfers in Nederland nog nooit zo hoog. De afgelopen drie maanden zijn er echter totaal 1.000 woningen minder verkocht dan het vijf jaars gemiddelde van die periode. 

Een ruimer aanbod in Amsterdam leidt niet tot meer verkopen

Het beeld van stijgend aanbod en dalende verkopen doet zich sterk voor in Amsterdam, waar de markt het afgelopen jaar extreem overspannen was. In de twee afgelopen maanden zijn er maar liefst 39% meer woningen aangeboden dan in dezelfde maanden in de voorgaande vijf jaar. Het verruimde aanbod heeft niet geleid tot extra verkopen: de al lang waarneembare trend van structureel dalende verkoopaantallen in Amsterdam heeft zich in april en mei juist verder doorgezet. 

De verkoop van woningen duurt langer

Honk registreert maandelijks welk percentage van de woningen in het afgelopen jaar te koop zijn aangeboden, nu nog te koop staat. Dit pIn februari en maart van dit jaar was dit percentage op het laagste punt ooit: 26%. Inmiddels is dit percentage gestegen naar 30%. De periode dat woningen op de markt zijn neemt dus weer toe. 

Coronapijn of een structurele verandering? Wat doen de verkoopprijzen?

Dat corona de woningmarkt be├»nvloedt blijkt inmiddels duidelijk uit de indicatoren. De vraag is of sprake is van een kortstondige dip of van een structurele wijziging. 

Feit is dat de stabilisatie van de woningmarkt al waarneembaar is sinds september 2019. De mediane vraagprijs van alle te koop staande woningen was toen gemiddeld € 350.000,- en deze is tot op heden niet meer gestegen. De vijf voorgaande jaren stegen de vraagprijzen tussen september en maart totaal gemiddeld met € 5.700.-,  maar die stijging deed zich het afgelopen jaar dus niet voor. In april en mei stijgen de vraagprijzen normaliter het hardst, maar dit jaar niet.

Als de vraagprijzen niet stijgen is het onwaarschijnlijk dat de verkoopprijzen wel stijgen. Een stabilisatie van de gemiddelde huizenprijs zat er dus al voor corona aan te komen. Nu duidelijk is dat de economische gevolgen van corona structureel kunnen zijn (stijgende rente, krimpende economie, stijgende werkloosheid, afnemend consumentenvertrouwen) ligt op zijn minst een stabilisatie van het prijsniveau voor de hand.

Overigens doet deze stabilisatie zich mogelijk niet in alle prijsklassen voor. In de vraagprijzen van rijwoningen is het afgelopen jaar nog wel een beperkte stijging waar te nemen, zodat de koopsommen van dit woningtype ook nog kunnen door stijgen. 

 


Geen opmerkingen:

Honk © 2011 -