donderdag 28 mei 2020

Woonweek 22: Middenhuur is het gapende gat in de woningmarkt

Makelaars hebben het meestal wel drukker in het voorjaar, maar door de coronacrisis verwachtte menigeen dat de woningmarkt wel wat minder zou worden. Volgens de website van RTLZ is echter het tegendeel waar, en met name in Midden-Brabant. Robin Scholten, als makelaar actief in de driehoek tussen Eindhoven, Tilburg en Den Bosch, zegt desgevraagd: "Ik dacht dat de woningmarkt tot rust zou komen een paar weken geleden. Het lijkt nu echt een gekkenhuis." Ook de Friese makelaar Judith Kalsbeek had verwacht dat de woningmarkt stil zou komen te vallen, maar het loopt ook bij haar allemaal harder dan normaal. Makelaar Frits Markus uit Barendrecht deelt de ervaring niet: "Ik zie bijna geen verschil. Het aanbod is niet meer dan daarvoor." 

Hypotheekrente

Een verwachting van begin maart die nu wel lijkt uit te komen, is de stijging van de hypotheekrente. Degenen die twee maanden geleden besloten om een hypotheek (over) te sluiten, hebben daardoor het gunstigste tarief weten te bemachtigen. Sinds half maart zijn de hypotheekrentes gestegen met procentpunten tussen 0,3 en 0,75 meldt de website amweb.nl, op basis van cijfers van De Hypotheker.

Professoren

“Ontwerpers hebben geen benul hoe de politiek werkt en ministers kennen de kracht van goede plannen niet meer.” Deze uitspraak werd deze week gedaan door professor en stedenbouwkundige Riek Bakker in een artikel van Ruimte + Wonen en op de website Gebiedsontwikkeling.nu. Ze pleit hiermee voor de ontwikkeling van een échte nationale visie en tegen de decentralisatie waarbij elke gemeente haar eigen problemen maar moet zien op te lossen.

Dezelfde website laat opnieuw hoogleraar Friso de Zeeuw aan het woord, die nog steeds voet bij stuk houdt en blijft pleiten voor de bouw eengezinswoningen. Ondanks dat zijn stokpaardje al ruim is ingehaald door onderzoek van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), dat aantoont dat mensen juist meer appartementen vragen en ook bereid zijn om daar steeds meer voor te betalen. Volgens de hoogleraar meet het PBL alleen wat mensen doen en weet hij wat de mensen écht willen. 

Middenhuurwoningen

Onbetwist is echter de vraag naar woningen met een huur tussen de 700 en 1000 euro; de middenhuurwoningen. Dat er veel behoefte aan is, geeft iedereen wel toe, maar ze worden nog altijd niet voldoende gebouwd.

De Stec Groep deed onderzoek en concludeerde dat sinds de nieuwe Woningwet in 2015 van kracht werd, het aanbod van middenhuur bij corporaties is gestagneerd. Uit navraag bij ruim 60 van de 400 woningcorporaties – voorheen een belangrijke aanbieder – blijkt dat corporaties huiverig zijn om middenhuur aan te bieden, nu het wettelijk niet meer tot de kerntaken behoort. Zeker 58% van de ondervraagde woningcorporaties zou weer woningen met een huur tot 1000 euro willen laten ontwikkelen en aanbieden, zodra dit (weer) tot de kerntaken van woningstichtingen wordt benoemd. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) ziet vanwege het huidige tekort graag dat corporaties zich nadrukkelijker met middenhuur gaan bemoeien. Maar het beleid dat zij voert verleidt corporaties daar nog niet toe, zegt Bart Dopper, één van de onderzoekers tegen het NRC

Europees advies

Bijval om te investeren in woningbouw komt deze week ook vanuit de Europese Commissie, bedoeld om de economie te herstellen na de ravage die de coronamaatregelen hebben aangericht. Elk semester geeft de Europese Commissie (Engels) adviezen voor beleidsdoelstellingen aan elke lidstaat en Nederland krijgt – samengevat door Aedes - het advies: “Vervroeg zoveel mogelijk publieke en maatschappelijke investeringen en investeer in nieuwbouw om zo de woningnood tegen te gaan.”

Geen opmerkingen:

Honk © 2011 -