donderdag 21 mei 2020

Woonweek 21: Bouw lijkt geen last te hebben van crisis

Deze week werd de Ministerraad verschoven van vrijdag naar woensdag – uiteraard omdat het donderdag Hemelvaartsdag is – en leverde een flinke portie ontwikkelingen op. Ook voor de woningmarkt en –bouw.

Als eerste was er teleurstellend nieuws voor wie had gehoopt dat de uitstel van de invoering van de Omgevingswet zou leiden tot afstel. Minister Ollongren maakt via een brief aan de Eerste en Tweede Kamer bekend dat de nieuwe uitvoeringsdatum 1 januari 2022 zal zijn. Hoe dit precies zit, staat uitgelegd op de website van de Rijksoverheid.

Maximaal 5% huurstijging

Minister Ollongren schrijft verder op de overheidswebsite: “De bouw moet door blijven bouwen. Het woningtekort is groot. Mensen moeten nu en ook na de crisis een betaalbare woning kunnen vinden. We moeten lering trekken uit de vorige crisis waarbij de bouwsector heel hard getroffen werd en lang nodig had om de bouwproductie weer op peil te krijgen. Daarom kom ik nu met al met maatregelen voor 2020.”

En ook de woningcorporaties kunnen zich verheugen op de aandacht van de minister, blijkt uit een Kamerbrief op de website 1848.nl. Tijdelijke huurverlaging, huurkwijtschelding en huurbetalingen uitstellen. Het mag als de Tweede Kamer het ook goed vindt.

Het voornemen om in de vrije huursector ook de jaarlijkse huurstijging te maximeren, tot maximaal 2,5 procent plus inflatie, kan niet op veel applaus rekenen. Voor dit jaar zou dat betekenen dat de huren nog steeds met 5 procent mogen stijgen. Stadsgeograaf en columnist Cody Hochstenbach laat er dan ook geen spaan van heel, op de website van RTLZ. “De maatregelen zijn exemplarisch voor hoe het kabinet omgaat met het dossier wonen. We kunnen het inmiddels wel een rampendossier noemen. Een doekje voor het bloeden hier, een pleistertje daar. Tegelijkertijd gaat zij doodleuk verder met het doelbewust uithollen van de volkshuisvesting.” schrijft hij.

Groei

Het gekrakeel over het effect van de coronamaatregelen op de woningmarkt is al twee maanden niet van de lucht. Daarom werd – wellicht meer nog dan gewoonlijk – reikhalzend uitgekeken naar de cijfers over april van het CBS. “Meer omzet bouwsector, meer verleende bouwvergunningen in eerste kwartaal” kopte het Centraal Bureau voor de Statistiek deze week. Bijna juichend meldt het persbericht dat de omzet van de bouw met 9,1% is gestegen en dat ook het aantal bouwvergunningen voor woningen is toegenomen. Dat laatste voor een bedrag dat 11% hoger ligt dan een jaar geleden.

Maar ook de prijsstijging van koopwoningen zet door. Bestaande koopwoningen waren in april 7,3 procent duurder dan in april 2019. Deze prijsstijging is hoger dan in de voorgaande maanden. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. Toelichting van het Kadaster: "In de cijfers over de verslagmaand april zijn gebeurtenissen rondom het coronavirus nog niet of nauwelijks zichtbaar."

Banken

Toch blijft de Rabobank volharden in somberheid. Op de beurswebsite IEX.nl laat de weten dat zij verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 5 procent kan gaan krimpen. Voor 2021 gaat de bank dan weer uit van een economisch herstel in Nederland met 4,9 procent.

Volgens de website vastgoedmarkt.nl, het vakblad voor beleggers, is juist het tegendeel waar. “Banken hebben vertrouwen in de Nederlandse woningmarkt. Zo'n 60 procent heeft interesse in het uitbreiden van de leningenportefeuille met Nederlandse huurwoningen” juicht de inleiding van het artikel.

Van deze discussie zijn we nog niet af, ondanks de cijfers van het CBS.

Geen opmerkingen:

Honk © 2011 -