vrijdag 1 mei 2020

April 2020: meer aanbod woningen, maar nog te vroeg voor conclusies.

Honk gebruikt haar Woonitor om actueel inzicht te hebben in ontwikkelingen in de woningmarkt. Juist nu de wereld sterk verandert is het interessant om te zien of er veranderingen zijn op de woningmarkt. We hebben de cijfers van april 2020 geanalyseerd. Dit is de eerste maand die volledig in coronatijd valt.

Een piek in het aanbod

De opvallendste verschuiving in de marktcijfer is dat er in april veel meer woningen zijn aangeboden dan de afgelopen maanden gebruikelijk was. In april zijn er ruim 21.000 woningen te koop aangeboden. Het lijkt er op dat veel verkopers (en hun makelaars) met extra snelheid hun huizen naar de markt hebben gebracht, wellicht uit angst voor een naderende prijzendaling.

Hoewel het aantal aangeboden koopwoningen het afgelopen half jaar substantieel lager lag, rond de 16.000 woningen per maand, is het hoge aantal in april ook weer niet uniek: in juni 2019 werd er een vergelijkbaar aantal woningen aangeboden en ook in voorafgaande jaren werd een vergelijkbaar aantal wel eens gehaald. Feit is wel dat de woningverkopen toen ook structureel hoger lagen (18.000 per maand), terwijl die de afgelopen 6 maanden rond de 16.000 lagen.
In Amsterdam piekte het aanbod wel uitzonderlijk. Er werden in april ruim 1400 woningen in verkoop gebracht, dat is 60% meer dan het maandgemiddelde over de afgelopen 6 maanden.
Overigens is het aanbod dat in april op de markt kwam behoorlijk duurder geprijsd: 3,7% duurder dan het aanbod dat in maart op de markt ging. Blijkbaar schatten de makelaars ondanks corona in dat zij deze waardestijging voor hun opdrachtgevers kunnen realiseren.

Het aantal verkochte woningen blijft op peil

Voor het aantal verkochte woningen geldt een vergelijkbaar verhaal: het aantal in april is landelijk lager dan het gemiddelde over de laatste 6 maanden. Er zijn ongeveer 14.500 woningen verkocht terwijl het maandgemiddelde in het afgelopen half jaar lag op 16.500. Het aantal in april is historisch gezien niet uitzonderlijk laag: ook in voorgaande jaren traden er (eenmalige) dips op.

Het is te vroeg voor een conclusie

Per saldo nam in april 2020 het aantal voor aankoop beschikbare woningen dus sterk toe. Er wordt momenteel veel terug gekeken naar de vorige crisis, die startte in oktober 2008. Goed om te weten dat er toen 180.000 woningen te koop stonden. Op het hoogtepunt van de crisis (2013) waren dat er 236.000. Toen corona in Nederland uitbrak stonden er slechts 57.000 woningen te koop. De vertrekpositie is dus totaal anders: er wordt werkelijk een groot woningtekort gevoeld en dat rechtvaardigt vooralsnog het vertrouwen dat de prijzen behoorlijk overeind kunnen blijven.

In onze marktanalyse van het eerste kwartaal 2020 vermoedden we al een afvlakking van de prijzen van woningen, met name omdat in Amsterdam de prijzen niet meer stijgen. Een maand later laten de cijfers nog geen uitzonderlijke verandering in de woningmarkt zien. Het kan bijna niet anders dan dat de ontwikkelingen die vermoedelijk met corona gepaard gaan - zoals economische recessie, de stijgende rente, onzekerheid onder consumenten en toenemende werkloosheid - wel een structurele verandering in gang zetten. De komende maanden moet blijken hoe dit zichtbaar wordt in de cijfers. Honk blijft ze voor u volgen.

Geen opmerkingen:

Honk © 2011 -