woensdag 1 april 2020

Eerste kwartaal 2020: niet overal werden huizen duurder.

Huizen zijn in het eerste kwartaal van 2020 overwegend opnieuw duurder geworden, maar niet overal traden prijsstijgingen op. Dat blijkt uit de Woonitor van Honk. Een rijtjeshuis is in het eerste kwartaal van 2020 gemiddeld 1,9% duurder geworden. De stijging op jaarbasis is 8,3%. Een gemiddeld rijtjeshuis kost in Nederland gemiddeld nu € 273.000,-.

Honk vergelijkt de prijzen van rijtjeshuizen tussen (enkele) gemeenten onderling en tussen groepen van gemeenten met gelijke kenmerken. Opvallend is dat de prijzen in de vier grote steden gemiddeld licht zijn gedaald. Het lijkt er op dat daar op dit moment een maximum is bereikt. Dat beeld wordt ook bevestigd in Amsterdam: de prijs van een bovenwoning in het centrum van Amsterdam is in het eerste kwartaal van 2020 licht gedaald. Overigens zijn eventuele gevolgen van corona in deze gegevens nog niet zichtbaar, omdat die nu nog geen noemenswaardige invloed hebben gehad.

In de overige 20 grote steden werden huizen gemiddeld nog fors duurder: 2,2% in een kwartaal en 9,1% op jaarbasis. De grootste prijsstijging trad op in de krimpregio's van Nederland: 10,1% op jaarbasis. 

De gemiddelde prijs van alle woningen (van studio tot villa) in Nederland is gestegen met 8,6% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019.

Over de Woonitor
De Woonitor is ontwikkeld door Honk als een onafhankelijke graadmeter voor de woningmarkt. Ons doel is om lokale trends in vraag- en prijsontwikkeling inzichtelijk te kunnen maken. Door de prijzen te vergelijken van veelvoorkomende types (rijwoning, doorsnee-appartement, Amsterdamse bovenwoning) wordt onderzoek naar lokale prijsverschillen eenvoudiger en zuiverder.

Voor nadere toelichting op de Woonitor van Honk klikt u hier


Geen opmerkingen:

Honk © 2011 -