Spring naar inhoud

Bewoners leveren veel ideeën voor woningbouw in hun buurt in Roosendaal

In opdracht van woningcorporatie Alwel in Roosendaal presenteerde Honk een plan voor bebouwing aan de Jacobus Vosstraat in Roosendaal aan de direct omwonenden. Om de omwonenden uit te dagen om hun mening te geven was een 'cocktailprikkersessie' bedacht. Van het nog prille plan was een maquette gemaakt die goed inzicht gaf in de hoogte en de positie van de gebouwen.

De omwonenden werd gevraagd om in kleine groepen te bespreken wat ze van het plan vonden. Elke groep mocht vervolgens vlaggetjes te prikken in maquette om aan te geven wat ze goed vonden (groen), wat ze slecht vonden (rood) en waar er aandachtspunten zaten (geel).

De bijeenkomst leverde veel goede ideeën op die het plan verder kunnen verbeteren. Die gebruikt Alwel om samen met de gemeente Roosendaal het plan verder uit te werken.