Spring naar inhoud

Woningcorporatie AlleeWonen heeft een langlopende afspraak met de gemeente Breda over de realisatie van woningen op vinex-locaties. Een deel van het overeengekomen woonprogramma, koop- en dure huurwoningen, behoort niet meer tot haar taakstelling. Honk heeft met de woningcorporatie gezocht naar een nieuwe werkwijze om toch de afspraken na te komen. Lees meer "Nu middeldure huur, later krijgt de corporatie er sociale huurwoningen voor terug"