Spring naar inhoud

Een particuliere eigenaar van een perceel aan de Gilzerbaan in Tilburg - net buiten de bebouwde kom - vroeg Honk om ondersteuning bij het verkrijgen van een woonbestemming. Dankzij de Ruimte voor Ruimte-regeling werd dit mogelijk. De gemeente paste de regeling voor het eerst in Tilburg toe. De nieuwe bestemming is inmiddels van kracht en er is een koper gevonden die op het perceel gaat bouwen. Die heeft aan Honk gevraagd om de bouw van de nieuwe woning te begeleiden.

Alle woningen in De Havenmeester in Tilburg zijn opgeleverd. Het complex omvat ruim 200 koopwoningen, commerciële ruimte en een parkeergarage voor ongeveer 200 plaatsen. Het project is ontwikkeld door Van der Weegen en ontworpen door Inbo. Honk was als projectmanager betrokken bij de ontwikkeling van het project.

De Havenmeester is tot nu toe het grootste project aan de Piushaven, die getransformeerd wordt van industriële haven naar woonomgeving. De bouw is begin 2012 gestart en werd mogelijk dankzij een 'achtervang' van woningcorporatie WonenBreburg, de gemeente Tilburg en de provincie Brabant. Omdat het door marktomstandigheden niet mogelijk was om voldoende voorverkoop van woningen te realiseren  is overeengekomen dat WonenBreburg woningen zou kopen die bij oplevering niet aan particulieren zijn verkocht. De betreffende woningen zijn inmiddels aan de woningcorporatie geleverd. Zij zal ze verhuren en op een later moment alsnog verkopen.