Spring naar inhoud

Niet alleen mensen, maar ook gierzwaluwen, vleermuizen en huismussen vinden steeds minder geschikte plekken om te kunnen wonen. Deze dieren nestelen graag in kleine kieren in een muur of onder daken van huizen.

In het project The Commons in het Tilburgse Dongedal heeft projectontwikkelaar Honk hier rekening mee gehouden. Op advies van Vogelbescherming Nederland zijn woningen voorzien van een kleine uitsparing - een soort 'brievenbus' - waardoor vleermuizen in de spouwmuur kunnen nestelen. Op andere plekken zijn nestkasten voor gierzwaluwen ingemetseld.

Volgens een artikel van Ben Ackermans in het Brabants Dagblad zijn op deze manier nu 18 vogel- en 14 vleermuisverblijven gerealiseerd in nieuwbouwprojecten. En binnen vier jaar zullen er voor 190 vleermuizen en 240 vogels voorzieningen zijn aangebracht in gebouwen.

Vrijwilligers houden in de gaten of deze verblijven ook inderdaad gebruikt worden en zo ja, door welke van de 18 Nederlandse vleermuissoorten of door welke vogels. Bewoners van The Commons melden dat ook koolmezen de nestkasten hebben ontdekt.

Onze manier van leven verandert en daar passen ook andere manieren van wonen bij. Honk werkt momenteel op een aantal locaties aan een woonvorm die we ‘co-wonen’ noemen. Meerdere gezinnen wonen er gezamenlijk, ze hebben ieder met een privé-deel en gebruiken daarnaast een collectief deel. Bij voorkeur wonen er verschillende leeftijden – van jong tot oud - door elkaar. Lees meer "Honk ziet kansen in co-wonen"