Spring naar inhoud

Nu middeldure huur, later krijgt de corporatie er sociale huurwoningen voor terug

Woningcorporatie AlleeWonen heeft een langlopende afspraak met de gemeente Breda over de realisatie van woningen op vinex-locaties. Een deel van het overeengekomen woonprogramma, koop- en dure huurwoningen, behoort niet meer tot haar taakstelling. Honk heeft met de woningcorporatie gezocht naar een nieuwe werkwijze om toch de afspraken na te komen.

Dit heeft geleid tot een meervoudige selectieprocedure onder marktpartijen waarbij NBU uit Etten-Leur is geselecteerd. Het bedrijf krijgt de gelegenheid om ongeveer 30 middeldure huurwoningen in uitbreidingswijk De Bouverijen te realiseren. Als tegenprestatie zal zij AlleeWonen in de komende jaren woningen aanbieden die geschikt zijn voor sociale verhuur.